Etkinlik ve Haber

SALON

SALON
Devamı

Alaeddin Mosque

Türkiye’nin en kalabalık 7. şehri ve yüzölçümü bakımından en büyük şehri olan Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan tepe, önemli tarih öncesi yerleşim yerlerinden biridir. Sanat tarihi, mimarlık tarihi,[...]
Devamı

Mevlana Hakkında

6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi (Ferîdûn-i Sipehsâlâr, s. 22; Eflâkî, I, 73). Öte yandan Dîvân-ı Kebîr’deki bir şiirinden hareketle (III, 49) Şems-i Tebrîzî[...]
Devamı

Showing 1 - 3 of 3 posts